Om Karmsund Protein AS

Karmsund Protein AS er en fiskemel- og fiskeoljefabrikk. Vi startet opp produksjonen i helt nye fabrikklokaler februar 2018.

Karmsund Protein AS er eid av familien Stang gjennom firmaet Norsk Fiskeindustri Invest AS med 51% av aksjene. Husøy Industri Invest AS eier de resterende 49% av aksjene. Husøy Industri Invest AS er et selskap bestående av ca. 30 investorer fra Rogaland til Møre og Romsdal. Blant dem er 11 stk. fiskebåtrederier med store kvoterettigheter. De øvrige investorene er i hovedsak fra lokal maritim industri på Karmøy.

Karmsund Protein AS baserer produksjonen sin på pelagisk råstoff som f.eks. kolmule, tobis, øyepål og brisling.

Prosesskapasiteten er ca. 1.200 tonn råstoff pr. døgn.

Totalt har Karmsund Protein AS ca. 18 ansatte.

Karmsund Protein AS er den nyeste, mest moderne og energieffektive fiskelmel- og fiskeoljefabrikken i verden!