Meny Lukk

Om oss

Tuna fish

Karmsund Protein AS er en fiskemel- og fiskeoljefabrikk. Vi startet opp produksjonen i helt nye fabrikklokaler februar 2018.

Karmsund Protein AS er eid av Pelagia AS med 51% av aksjene. Husøy Industri Invest AS eier de resterende 49% av aksjene.

Karmsund Protein AS baserer produksjonen sin på pelagisk råstoff som f.eks. kolmule, tobis, øyepål, lodde og nordsjøsild. Prosesskapasiteten er ca. 1.250 tonn råstoff pr. døgn. Totalt har Karmsund Protein AS ca. 24 ansatte.

Vi er en av de nyeste, mest moderne og energieffektive
fiskelmel- og fiskeoljefabrikkene i verden!

Våre kunder