Meny Lukk

Kvalitet

Tuna fish

For at Karmsund Protein AS skal imøtekomme krav og forpliktelser fra myndigheter, kunder og eiere, må bedriften ha et styringssystem. Styringssystemet skal hjelpe oss å ivareta og virkeliggjøre kvaliteten i våre produkter.

Vårt styringssystem er kompatibelt med standardene FEMAS og Marin Trust. Gjennom klare visjoner og målsettinger ønsker vi å skape et innovativt arbeidsmiljø og en bedrift som driver frem forbedringer.

Med begrepet «Miljøeffektive Fiskeproteiner» ønsker vi fokus på en energieffektiv, miljøvennlig og bærekraftig produksjon av fiskemel og fiskeolje. Det er tatt grep i hele verdikjeden:

 • Fokus på bærekraftig råstoff
 • Energieffektiv energikilde
 • Opprinnelsesgaranti for elektrisk kraft
  (100% fornybar)
 • Fullautomatisert prosessanlegg
 • Høy utbyttefaktor
 • Bruk av BAT (Best Available Technology or best Available Techniques) for minimal belastning av ytre miljø
 • Miljøvennlig leveranse av ferdigprodukt

Karmsund Protein har et aktivt og velfungerende HACCP- system (Hazard Analysis and Critical Control Point) som sikrer kundene våre produkter med høy kvalitet. Dette gjør vi gjennom bevisst bruk av de 7 hovedprinsippene til HACCP:

 • Identifisere alle farer
 • Identifisere kritiske styringspunkter, CCP (Critical Control Point)
 • Bestemme kritiske grenser for kritiske styringspunkter (CCP)
 • Fastsette fremgangsmåter for overvåking av kritiske styringspunkter
 • Avviksbehandling og korrigerende tiltak
 • Evaluering og verifisering av matvaretryggheten
 • Dokumentasjon og loggføring

Ved at vi fanger opp resultater som avviker fra våre krav sikres kvaliteten på våre produkter. Dette gjøres gjennom et aktivt HACCP-arbeid, et godt utviklet avvikssystem, internt laboratorium og dyktige medarbeidere. Gjennom vår opplæringsplan har alle våre ansatte gjennomført dokumentert opplæring i hygiene og matvaresikkerhet. Vi forplikter oss til en korrupsjonsfri, etisk og moralsk drift av virksomheten. 

Marin Trust

Sertifikat