Meny Lukk

Leverandør av
Miljøeffektive fiskeproteiner

Tuna fish

Våre produkter

Fiskeolje

Se produktark

Fiskemel

Se produktark

Vår prosess

Råstoff

Pelagisk fisk som kolmule, tobis, øyepål, lodde og nordsjøsild blir levert og pumpet i land med båt. På land blir den avsilt og veid før den pumpes på råstoff-tank.

Fra råstoff til fiskemel

Fisken blir pumpet fra råstoff-tank til kokere. Her blir fisken oppvarmet til 85-90°C. Deretter avsiles fiskemassen, før den blir presset for å få en fiskemasse med lavt vanninnhold. Det pressede produktet går videre til tørker, hvor vanninnholdet blir redusert fra ca. 45% til ca. 7%. Når temperaturen er høy nok, og melet tørt nok, går dette videre til kjøling, før det blir malt. Etter maling blir fiskemelet veid, og tilsatt antioksidant i korrekt mengde, før det transporteres ut på lagersilo.

Fra råstoff til fiskeolje

Væsken blir ført til separatorer for å skille fiskeoljen fra annen væske. Fiskeoljen blir ytterligere oppvarmet, før den går gjennom en siste separator for oppnå høyere kvalitet.
Den resterende væsken blir konsentrert på en inndamper. Med hjelp av vakuum og varme koker en her bort mye av vannet. En får da konsentrat med ett tørrstoffinnhold på 25-35%. Dette blir ført til tørkene. Kondensert vann fra inndamper går via ett renseanlegg, hvor alle utslippsparametere blir sjekket, før det blir pumpet ut på dyphavslinje.

Fiskemel

Miljøeffektivt fiskemel av høy kvalitet.

Fiskeolje

Miljøeffektiv fiskeolje av høy kvalitet.

Produksjonskapasitet på1250tonn råstoff i døgnet
Silopark med kapasitet på15000tonn fiskemel
Tankanlegg med kapasitet på3800tonn fiskeolje
Levering fiskemel90tonn pr. time
Levering fiskeolje180tonn pr. time

Til toppen